Untitled-2

بیته مکنزی

مدیر شرکت بی کیورا سیستم آلمان

دکترا

سازنده تجهیزات آپی تراپی 

درباره بیته مکنزی

Beecura GmbH سازنده و توزیع کننده سیستم beecura® است. این شرکت در Crottendorf در “Erzgebirge” در زاکسن، نزدیک مرز آلمان و چک مستقر است. در شرکت BeeCurasdsjl ihd hsjkahr i,hd nhog ;kn, را تولید می کنم که با شرکای تجاری دیگر نظیر ، HSK Hugo Stiehl GmbH برای پردازش پلاستیک و WEMT GmbH برای تجهیزات الکترونیکی توسعه داد.

بیته مکنزی، دختر یورگن اشمیدگن مدیر عامل Beecura GmbH و توسعه دهنده این سیستم استنشاقی است که برای درمان با کندوهای عسل طراحی شده است. انها تجربه چندین ساله به عنوان یک زنبوردرمانگر و زنبوردار ارگانیک هستند ، که سیستمی ایجاد نموده اند که مزایای منحصر به فرد هوای کندو را برای مردم قابل اعتماد و بهداشتی می کند. در عین حال، زنبورداری دوستدار زنبور را امکان پذیر می کند.

سیستم Beecura یک راه حل سرتاسری برای استفاده از هوای زنبور عسل است. از سیستم بی کیورا سیستم برای آپی‌تراپی استفاده می‌شود، که طبیعت‌درمانی کل‌نگر است. پزشکان آموزش دیده از کاربرد حرفه ای سیستم Beecura اطمینان حاصل می کنند. استفاده حرفه ای برای رفاه زنبورها و کاربران ضروری است